Kraje a okresy ČR

Česká republika je rozdělena do 14 krajů a 77 okresů. Níže naleznete pouze kraje a okresy, ve kterých je zařazen nějaký odkaz na ubytování. Rozdělení okresů použité na serveru ubytování-v-ČR nekopíruje oficiální rozdělení - některé okresy byly sloučeny pod jeden hlavní okres.

Ubytování - Čechy

Ubytování - Morava a Slezsko

Ubytování v ČR